Ana Sayfa
Bölümler
Ortodonti

Ortodonti

Ortodonti, diş, çene ve yüz kompleksinin normal yapı ve gelişimi, anomalileri ve bu anomalilerin tedavisi yönünden ele alan diş hekimliği branşının uzmanlık dalıdır.

Ortodontik Problemler Oluşma Nedenleri, Ortodontik Tedavi ve Pekiştirme Süt dişlerinin erken kaybı, ağızdan nefes alma, parmak emme, tırnak yeme, uzun süre biberon ve emzik kullanımı, dil konumlanmasına bağlı anormal yutkunma,  diş kaybına bağlı olarak meydan gelen dişsel düzensizlikler, çene kemiğinin ve dişlerin genişliğinin birbirleri ile uyumsuz olması sonucu görülen çapraşıklık, genetik yatkınlık gibi nedenlerden ötürü çene yüz kompleksinde ve dişlerde bozukluklar görülebilmektedir. Bu durumlar estetik kaygı oluşturmakla birlikte fonksiyonel, fonetik sorunları meydana getirmektedir. 

Ortodontik tedaviye başlanması için belirli bir yaş sınırlaması olmayıp erken dönemde herhangi bir problem olmasa dahi 6-7 yaş civarında her çocuk muhakkak rutin olarak ortodontiste ebeveynleri tarafından muayene amaçlı getirilmelidir. İlerleyen her 6 aylık periyotlar halinde kontrol amaçlı muayene rutinlerine devam edilmelidir. Tedavi gereksinimi olursa uygun dönemde teşhis edilip ileride oluşacak anomalilerin şiddetini azaltmak adına yapılan “hareketli aparey ile tedavi”, çeneler arası ilişkiyi düzeltebilmek adına “ortopedik tedavi”, dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltilmesi adına “ortodontik tedavi”, bazı durumlarda da  “ortopedik tedavi” ve “ortodontik tedavi” birlikte uygulanabilmektedir. Ancak bazen üst ve alt çene arası ilişkilerde belirli bir sınıra kadar düzeltme yapılabilmekte ve “ortodontik tedavi” tek başına yetersiz kalabilmektedir. Bu durumlarda ise ortodontist ve cerrah işbirliği ile “ortognatik cerrahi” denilen, öncesinde ortodontik tedavi ve devamında cerrahi uygulamalar ile tedavi gerçekleştirilebilir.

Ortodontik tedavi ortalama 1.5-2 yıl civarında sürmektedir. Dişler düzeldikten hemen sonra değişen diş ve doku yapılarının adaptasyonu için zamana ihtiyaç vardır. Bütün ortodontik tedavi süreci bittikten sonra her zaman dişlerin eski haline dönme eğilimleri vardır. Bu durumu önlemek için düzeltilmiş dişlerin yeni yerlerinde konumlarının değişmemesi için pekiştirme aygıtlarının kullanılması gerekmektedir. Tedavinin bu son aşamasına “pekiştirme tedavisi” denilmektedir. Bu dönemde bütün hastaların dişlerine gereken özeni göstermesi şarttır.