Ana Sayfa
Bölümler
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı bölümdür. Uygulama ve Araştırma Merkezimize gelen hastalar ilk olarak Oral Diagnoz Kliniğinde muayene edilir. Hastanın klinik muayenesini takiben gerekli durumda radyografik muayene ve laboratuvar muayeneleri yapılmaktadır. Hastaların teşhis ve tedavilerinde genellikle görüntülenme yöntemleri gerekmektedir. Radyoloji kliniğinde hastaların ağız içi ve ağız dışı görüntülemeleri yapılarak tanı ve en uygun tedavi planlaması yapılır.  Bu işlemler sonucunda hastaların tedavileri planlanarak ilgili diğer kliniklere yönlendirilerek tedavi olmaları sağlanır.

Fotoğraflar